Kutyavezető vagyonőr tanfolyam

kutyavezető vagyonőr szakképesítéssel rendelkező munkavállaló közterületen vagy 
közforgalom számára megnyitott magánterületen lévő objektum védelmére, szabadtéri 
rendezvények zavarásának megelőzésére hivatott az ilyen célra kiképzett, munkaalkalmassági
vizsgával rendelkező szolgálati kutya igénybevételével.
Kutyavezető vagyonőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kutyavezető vagyonőr, Kutyavezető vagyonőr képzés, Kutyavezető vagyonőr tanfolyam, Felnőttképzés

A szolgálati kutyával megerősített személy és vagyonőr a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi munkáját. Egyedül és járőrszolgálat tagjaként is hatékonyan képes az őrzésére bízott területet, objektumot megvédeni, továbbá a rendbontókkal
szemben fellépni. A megbízatás teljesítése során együttműködik a társ rendvédelmi szervek, továbbá az állategészségügyi szolgálat munkatársaival és támogatást ad részükre.

E munkakörben tevékenykedő kutyavezető vagyonőr figyelmet fordít a szolgálati állat képzésére, továbbképzésére, napi gondozására, ápolására, az állategészségügyi és higiénés rendszabályok betartására. A szolgálati kutya képzésén túl gondoskodik saját szakmai tudása naprakészségének fenntartásáról is. Szolgálati fellépése során nemcsak az intézkedésekkel szembeni követelményeket, hanem a szakma speciális etikai szabályait is betartja.

Szakképesítés sorszáma: 10323010
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# /- #kutyavezetővagyonőr #kutyavezetővagyonőrtanfolyam #kutyavezetővagyonőrképzés #kutyavezetővagyonőrtanfolyamról #kutyavezetővagyonőroktatás #kutyavezetővagyonőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kutyavezető vagyonőr | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

A bejegyzés kategóriája: Egyéb
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.